Начало / СИЕЛА Пакети ЕФЕКТИВНОСТ за професионалистите

СИЕЛА Пакети ЕФЕКТИВНОСТ
за професионалистите

Можете да отбележите пакети и продукти Ciela Flash, които ви интересуват, и следвайте стъпките по-надолу, за да генерирате проформа-фактура за годишен абонамент.

ПАКЕТИ ЦЕНА  
  Решения за Юриста    
Oсигурете безупречна аргументация на базата на достоверни факти. Пакетите Сиела ЕФЕКТИВНОСТ предоставят необходимата нормативна информация, описания на процедурни действия, информация за лицата и търговските дружества. Проследявайте промените.
Стандарт Норми + Процедури 572.00
Разширен 1 Норми + Процедури + Евро 862.00
Разширен 2 Норми + Процедури + Инфо 1362.00
Премиум Норми + Процедури + Евро + Инфо 1652.00
[нагоре]
  Решения Динамичен офис    
Счетоводство. Финанси. Пакетите ЕФЕКТИВНОСТ събират и актуализират информация и документи предназначени за воденето на професионално счетоводство и взимането на адекватни решения на финансовия мениджмънт.
Стандарт Норми + Счетоводство 537.00
Разширен 1 Норми + Счетоводство + Евросчетоводител 697.00
Разширен 2 Норми + Счетоводство + Процедури 827.00
Премиум Норми + Счетоводство + Евросчетоводител + Процедури 987.00
[нагоре]
  Решения за Мениджъра    
За успешното управление на Вашата дейност пакетите ЕФЕКТИВНОСТ Ви предоставят навременна информация относно промените в нормативната рамка, действията пред институциите и детайлни данни за Вашите партньори.
Стандарт Норми + Процедури 572.00
Премиум Норми + Процедури + Инфо 1362.00
[нагоре]
  Решение за Инженера    
В областите Строителство и Енергетика – Планирайте своята дейност и проекти съобразно нормативните изисквания, като разполагате с общите и специални нормативи, административни процедури, инструкции, стандарти др.
Стандарт 1 Норми + Строител 525.00
Стандарт 2 Норми + Енергетика 415.00
Стандарт 3 Строител + Енергетика 470.00
Разширен Норми + Строител + Енергетика 752.00
[нагоре]
  Решения Translation    
За външнотърговски дружества и представителства на търговски фирми в България или ако Вашият шеф е англоговорящ … За да се ориентират в българско законодателство, препоръчваме Пакетите ЕФЕКТИВНОСТ, съдържащи българското законодателство в превод на английски и руски език.
English Норми + LAW 1252.00
Руски Норми + RU 1252.00
[нагоре]
Цените са в лева, без ДДС.
Цените включват 1 година неограничен мобилен интернет Mtel SURF с безплатен USB модем и ежедневна актуализация на съответните продукти от пакетите с ползване чрез WebServer - достъп.
 
ПРОДУКТИ Ciela Flash ЦЕНА  
Абонамент 1 година Ciela WebServer FLASH + 1 г. мобилен интернет Mtel SURF с безплатен USB модем
Сиела Норми 442.00
Сиела Процедури 451.00
Сиела Инфо 1025.00
Сиела Евро 451.00
Сиела Счетоводство 411.00
Сиела Счетоводство + ЕвроСчетоводител 590.00
Сиела Строител 451.00
Сиела Енергетика 316.00
Ciela law 1233.00
Ciela Ru 1233.00
[нагоре]
Цените са в лева, без ДДС.
Цените включват 1 година неограничен мобилен интернет Mtel SURF с безплатен USB модем и Ciela Desktop Flash – памет с инсталация на продуктите, с месечна актуализация.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Предложението важи при закупуване на Пакет Сиела ЕФЕКТИВНОСТ и за клиентите на Ciela WebServer FLASH.

Неограничен мобилен интернет – предоставя се за 1 година с 3G USB-модем, ползване на територията на РБългария, от Мобилтел.
Варианти за достъп – допълнително при абонамент можете да избирате между различните варианти за ползване на продуктите:

  • DVD – десктоп-инсталация с месечна актуализация, получавана по пощата или автоматична ежедневна актуализация при наличен интернет
  • Ciela WebServer FLASH – получавате USB-Flash памет – модем, който ви осигурява неограничен интернет Мtel SURF и с микро SD карта 1G с инсталация на WebServer-приложението за ползване на продуктите, с ежедневна актуализация
  • Ciela Desktop FLASH – получавате USB-Flash памет с инсталация на продуктите, с месечна актуализация
  • Ciela Net – вход с потребителско име и парола през сайта на Сиела: www.ciela.net
  • Ciela WebServer – осигурява връзка със сървъра на Сиела при наличен интернет, с ежедневна актуализация.

Сиела Норми Сиела Норми

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Пълните и актуални текстове на българската нормативна уредба и прилежащите им актове, актове издавани от държавните структури и ведомства, съдебна практика, ДВ, статии, речници.

 

Сиела Процедури Сиела Процедури

ЮРИДИЧЕСКИ НАРЪЧНИК

Пътеводител в лабиринта на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации. Съдебни процедури в гражданския и наказателен процес. Гражданскоправни и търговски сделки. Нотариални производства. Трудови и служебни правоотношения.

 

Сиела Евро Сиела Евро

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Европейското законодателство на български език. Нормативните актове на ЕС.

 

Сиела Инфо Сиела Инфо

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА

Актуална информация за лицата, осъществяващи стопанска дейност на територията на Република България – досие, история, брой осигурени лица, данъчно задължени лица, годишни финансови отчети, свързани лица.
Източници: Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, НИС Делфи, НОИ, НАП

 

Сиела Счетоводство Сиела Счетоводство

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Всичко необходимо за професионалния счетоводител, събрано на едно място.
Нормативните актове в областта на счетоводството, данъчното облагане и социалното осигуряване. Национални стандарти. Инструкции и указания. Практика на ВАС по данъчни дела. МСС и МСФО. Счетоводни операции. Данъчен календар. Статистическа и справочна информация. Процедури. Бланки. Формуляри. Изчислителни модули.

 

Сиела ЕвроСчетоводител Сиела ЕвроСчетоводител

ЕКСПЕРТНО ПРИЛОЖЕНИЕ към Сиела Счетоводство

Европейските счетоводни норми.

 

Сиела Строител Сиела Строител

ЕКСПЕРТНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията. Процедури. Писма на МРРБ и ДНСК. Структура Евростроител – превод и техническа редакция на издадените от Европейската комисия Ръководства по прилагането на Директива 89/106/EEC – Директива за строителните продукти.

 

Сиела Енергетика Сиела Енергетика

ЕКСПЕРТНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Нормативни документи за разрешаване, надзор и приемане на строителството, стандарти на НЕК, документи на МРРБ, документи на енергийните ресурси.

 

Ciela Law Ciela Law

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Двуезична правно-информационна система с българското законодателство и актове на международното публично право, преведени на английски език.

 

Ciela Ru Ciela Ru

ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Важните нормативни актове от българското законодателство в превод на руски език.